Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Buồn hay Vui ?

” Đời về cơ bản là buồn ” Hay  ” Đời về cơ bản là chẳng biết là buồn hay vui “ #1 Hồi trước nghe thằng em phán câu xanh rờn như trên, mới nghe thì cũng phọt cười. Mới tí tuổi đầu thì hiểu gì mà đời với buồn. Giờ nghĩ lại thì […]