Monthly Archives: Tháng Một 2014

Chào 2014

Năm con ngựa Giáp Ngọ.Mình đã bước sang tuổi 24 mà vẫn chưa làm được gì nên hồn.” Nếu bạn vẫn làm những việc thường làm thì sẽ nhận được những gì thường nhận được ” . Vậy 2014 mình sẽ có những mục tiêu như thế nào đây ? Kế hoạch là như thế nào […]