Monthly Archives: Tháng Mười 2013

Một đêm chờ bão

Tối qua vẫn quyết định trụ lại phòng để giữ một số thứ quý hơn người. ( Xung quanh người ta đã đi hết đến tránh chỗ an toàn hơn )Và đây là một số cảm xúc được lưu lại trên điện thoại của một đêm chờ bão đến. – Khoảng hơn 23h mất điện, gió […]