Monthly Archives: Tháng Một 2016

2015

Năm 2015 đã coi như khép lại, một năm của sự tư do tuyệt đối, một năm đã hứa hẹn nhiều khó khăn, giai đoạn của tuổi bập bọe và … A. Những việc đáng chú ý: 1- Giải thể công ty cũ một cách hợp lý… 2- Nghỉ dưỡng một tháng, trải nghiệm cảm […]